Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Semitrepa 2016

 MELE NE KERESIANO

Itre Nyine Troa Neëne Ngöne La Kola Inine La Tusi Hmitrötr

Itre Nyine Troa Neëne Ngöne La Kola Inine La Tusi Hmitrötr
FE JË
Text
Iatr

Ithanata Atruny: Mekune hnyawa ju laka, tha tro kö epuni a qejepengöne asë. Hnei Iesu hna xome la itre hnying, matre troa xatuane la itre atr troa pane thele mekun me xomi ini ka loi qa ngön. (Mataio 17:24-27) Ame la itre hnying, tre, itre ej a thue aja kowe la hnainin memine la ka hamë ini troa ithanata. Nge kolo fe a xatua epuni troa atrehmekune laka trotrohnine hnyawa hi angeic nge kapa hi angeic la itre ini. (be 253 par. 3-4) Ame la epuni a hnying, pane treqene ju nge nue angeice pi troa sa. Maine tria la aqane sa ne la hnainin, tha tro pi kö a qaja la nyipi mekun, ngo pane hnyinge jë matre eatrongë angeic kowe la nyipi mekun. (be 238 par. 1-2) Nyipiewekë troa ithanata hnyawa, matre aijijëne la hnainin troa canga trotrohnine la itre ini ka hnyipixe.—be 230 par. 4.

Ajolëne La Hnainin: Tha tro kö epuni a qaja asë la itre hnei epuni hna atre, göne la tane mekun ne la ini tusi epun. (Ioane 16:12) Goeëne hnyawa ju la tane mekune ka tru ne la paragaraf. (be 226 par. 4-5) Ngacama ka nyipiewekë la itre xa mekun, ngo ijije hi tro itre ej a ajojezine la hnainin. (be 235 par. 3) Maine trotrohnine hnyawa ha la hnainin lai ini, haawe, tro jë kowe la ketre paragaraf

Anyimenyimëne La Ini: Ame la aja së tre, ene la troa ketr la hni ne la hnainin ngo tha ene kö la troa canga afenesin lai ini. (Luka 24:32) Huliwane jë la menene la Wesi Ula, jëne la itre xötr ka nyipiewekë ne la ini. (2 Korinito 10:4; Heberu 4:12; be 144 par. 1-3) Xome jë la itre ceitune ka tha jole kö troa trotrohnin. (be 245 par. 2-4) Metrötrëne ju la itre mekun me itre hna mejiune kow hnene la hnainin, nge xome jë la ini ka ihmeku memine la hnei angeic hna atre hë. Hnyingëne jë koi angeic ka hape: “Nemene la ka ketri eö ngöne la hnei eö hna inine e celë?” “Nemene la hna ini së e celë, göne la pengöi Iehova?” “Nemene hë la thangane e tro eö a kapa la eamo?”—be 238 par. 3-5; 259 par. 1