Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola cainöje kowe la ketre thine memine la neköi eahlo jajiny, ngöne la götrane kohië ne Bengale e Inde

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Semitrepa 2016

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Trongëne Jë La Wathebo i Iehova”

Nemene la aliene la hna hape, troa trongëne la wathebo i Iehova? Hnene la atre cinyihane la tusi Salamo 119, hna amamane la ketre tulu ka lolo koi së enehila.

MELE NE KERESIANO

Maine Nekönatr La Ka Fe La Qëhnelö

Nemene la aqane troa sa me amamane la metrötre së kowe la kem me thine i angeic.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Iehova La Ate Xatua Ni”

Kola qaja e hnine la tusi Salamo 121, la itre ceitune matre troa qejepengöne la aqane thupë së hnei Iehova.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Nyine Haine La Aqane Xupi Së

Ame e hnine la tusi Salamo 139, Davita a olene koi Iehova kowe la aqane xupi aketrepengönë angeic.

MELE NE KERESIANO

Itre Nyine Troa Neëne Ngöne La Kola Inine La Tusi Hmitrötr

Troa ketr la hni ne la itre ka ini tusi me easë, nemene la nyine tro sa neën?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Ka Draië Iehova Nge Ka Meköti Tro Nyidrëti a Kapa La Itre Thith”

Kola amamane ngöne la Salamo 145, la mekuna i Davita göne la aqane thupëne Iehova la itre hlue i Nyidrë ka mele nyipici.