RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Pine nemene matre nyipiewekë troa hnëkë kowe la itre hulö?

Xötr: Ite Edomë 27:12

Nyine Tro Fë: Kola amamane hnene la zonale celë, la nyine troa kuca qëmeken, ngöne la ijin, me thupene la ketre hulö.

ININE JË LA NYIPICI

Hnying: Tro sa amamane tune kaa la ihnimi së koi Akötresie?

Xötr: 1 Ioane 5:3

Nyipici: Easa amamane la ihnimi së koi Akötresie, ngöne la easa drengethenge la itre wathebo i Nyidrë.

TRO KÖ A MELE HMACA LA ITRE KA MEC? (T-35)

Hnying: Nyimutre la itre atr e cailo fen ka kuca la itre feet thatraqane la itre ka meci hë. Hapeu, tro hmaca kö sa öhne la itre sinee së ka meci hë?

Xötr: Ite Huliwa 24:15

Nyine Tro Fë: Kola amamane hnene la tarak celë la enyipiewekëne la mele hmaca koi së. [Maine ijij, elone jë la video hna hape, Hapeu, Hetre Mejiune Kö Kowe La Itre Ka Mec?]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.