14:2, 4, 9

Ame la easa hamëne koi Iehova la ka sisitria tre, easë hi lai a amadrinë Nyidrë, nge tro kö Nyidrëti a amanathithi së

AQANE IMELEKEU SË ME IEHOVA

  1. Easa tro fë koi Iehova la itre huuje ne ole

  2. Iehova a nue la itre ngazo së, me kepe së, me aijijë së troa hane nyi sinee i Nyidrë

  3. Nyimutre la itre manathithi hne së hna troa kapa qa ngön la hna trongëne la itre hna amekötine hnei Iehova. Ketre tro fe a kökötre la aja së troa amadrinëne la hni Nyidrë

Nemene la aqane tro ni a hamëne koi Iehova la ka sisitria?