Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Kola tro fë la tarak, Mele Hmaca e Tuvalu

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Okotropa 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre aqane nyiqane ithanata göne la Réveillez-vous! matre inine la nyipici göne la aqane troa amamane la ihnimi së koi Akötresie. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hnei Daniela Hna Perofetane Laka, Troa Traqa La Mesia

Nyimutre la itre ithuemacanyi ngöne Daniela mekene 9 göne la ijine kola traqa hnene la Mesia. Nemene la itre xa ewekë ka traqa ngöne la hna perofetane celë?

MELE NE KERESIANO

Aqane Tro Sa Catre Inine La Tusi Hmitrötr

Aja i epuni kö troa hane catre lapaune ngöne la itre jol. Ngo troa nyiqane tune kaa?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ase Hë Iehova Perofetane La Itre Ka Troa Joxu

Hnei Iehova hna jëne Daniela perofeta matre troa perofetane la itre aqane troa acile me thapa la itre mus memine la itre joxu.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ajane Kö Së Troa Hane Ihnimi Nyipici Tui Iehova?

Nemene la ka upi së troa amamane la ihnimi nyipici së? Nemene la ini hne së hna kapa, qa ngöne la hna melëne hnei Hosea me Gomera lo ifëneköi angeic ka nyixetë?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hamëne Pi Koi Iehova La Ka Sisitria

Maine tro sa tro fë koi Iehova la ka sisitria, tro hë Nyidrëti a madrin me amanathithi së. Nemene la huuje ka sisitria koi Iehova?

MELE NE KERESIANO

Atrunyi Iehova Jë Ngöne La Mele Së!

Ketre ahnahna ka sisitria la mel. Easa thele troa nue la itre talane së me atreine së, matre troa atrunyi Iehova, Atre Hamë Mel.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Tro Ha Perofetane Hnei Ite Nekö i Nyipunie Trahmanyi Me Jajiny”

Nemene la aqane tro sa sajuëne la huliwa ne perofeta ne la itre Keresiano hna iën?