Ame la tingetinge ne la itre hlue i Iehova, ke, tha ka xulu xane kö. Ame la easa iwesitrë, canga tro hi sa elëhni, ngo ka hetre ecatrene kö la itre eamo e hnine la Wesi Ula i Akötresie.

Ngöne la itre ijine jol, hnene la itre Keresiano hna catre iloi, ke, . . .

19:11

  • tha hnei angatre kö hna elëhni

18:13, 17

  • hnei angatre hna pane thele troa atre la itre ewekë qëmekene troa axecië mekun

17:9

  • hnei angatre hna ihnim me nue la ngazo ne la itre xan