Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Okotropa 2016

 MELE NE KERESIANO

Hapeu, Hnei Epuni Kö Hna Huliwane Hnyawane La Carte de visite JW.ORG?

Hapeu, Hnei Epuni Kö Hna Huliwane Hnyawane La Carte de visite JW.ORG?

Easenyi hë matre traqa pi la ijine akötr atraqatr, celë hi matre, nyipiewekë tro sa catre cainöj. (Ite Edomë 24:11, 12, 20) Ijije hi tro sa xatuane la itre atr jëne la itre Carte de visite, ke, itre ej a troa ee angatr kowe la Wesi Ula i Akötresie memine la site së. Hetrenyi ngöne lai carte la ketre code ka troa köjane koi së la gojenyi ne tro kowe lo video hna hape, Hnauëne La Troa Inine La Tusi Hmitrötr? Kolo fe a amamane lo pepa ne ihë göi troa kapa la itre xa ithuemacanyi maine göi troa ini tusi pena. Ame la itre xa atr, tha kapa kö angatre la itre itus, ngo angatre pe a ajane troa tro kowe la sit. The cile kö troa hamëne koi angatre la carte de visite. Ngo, tha tro kö a amë la carte de visite, kowe la ketre atr ka thipëne la maca.

Ame ngöne la nöjei jëne tronge i epun, ijiji epuni hi troa aciane la aja thene la ketre atr me qaja ka hape: “Eni a ajane troa hamë epuni la ketre ewekë. Jëne la carte celë, tro epuni a öhne ngöne la sit la itre ithuemacanyi ka pë thupen, me itre video ka amamane la itre xa mekune ka nyimutre.” (Ioane 4:7) Pine laka, ka co hi la itre carte de visite, ijiji epuni hi troa xome trongëne la itre xan, matre troa hane hamëne kowe la itre xan.