Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Okotropa 2016

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | ITE EDOMË 22-26

“Ininejë La Nekönate Thenge La Jë i Nyën”

“Ininejë La Nekönate Thenge La Jë i Nyën”

Hetrenyi e hnine la tusi Ite Edomë la itre eamo ka lolo thatraqane la itre kem me thin. Tune lo hna qaja ngöne la edromë celë, drei la ka atreine wenë la nu. Ketre tune mina fe la nekönatre hna inine hnyawa, tha jole kö elanyi tro angeic a nyi hlue i Iehova, ngöne la angeic a tru trootro.

22:6

  • Nyipiewekë tro sa xomi ijine me nue la trengecatre së, matre troa hiane la itre nekö së

  • Loi e tro la itre kem me thin a amamai tulu. Nyipiewekë mina fe tro angatr a hamë ini ka loi, me hamë eamo, me ithuecatr, me hajine la itre neköi angatr

22:15

  • Ame la kola hajine la nekönatr, tre, kolo hi lai a hnimi angeic me wenë la itre mekun me itre aliene hni angeic

  • Pine laka, tha ceitune kö la itre nekönatr, haawe, isa pengöne kö la aqane troa haji angatr