Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Hëne jë la itre atr troa hane sine la itre icasikeu së

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Okotropa 2016

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Lapauneju Koi Iehova Hnene La Hni ’ö Ka Pexej”

Kola qaja ngöne Ite Edomë mekene 3 laka, tro kö Iehova a amanathithine la aqane mejiune së. Tune kaa la aqane tro sa amamane ka hape, easa mejiune koi Iehova cememine la hni ka pexej?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“The Jea Kö La Hni’ö Kowe La Ite Goje i Nyën”

Kola qaja hnene la tusi Ite Edomë mekene 7, la pengöne la ketre thöthi trahmanyi ka nue la hni angeice troa ajeanyi angeic qa ngöne la itre trepene meköti Iehova. Nemene la hne së hna inine qa ngöne la itre tria i angeic?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ka Sisitria Kö La Inamacane Hune La Gol

Kola qaja hnene la tusi Ite Edomë mekene 16 ka hape, ka sisitria catre kö la troa inamacane hune la gol. Pine nemene matre, ka nyipiewekë catre la inamacane qaathei Akötresie?

MELE NE KERESIANO

Aqane Troa Hamë Mekune Ka Lolo

Kola acatrene la atre hamë mekune memine fe la ekalesia hnene la itre mekune ka lolo. Ka tune kaa la itre mekune ka lolo?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Catre Jë Iloi Me Itre Xan

Tha ka thoi kö la ihnimi ne la itre hlue i Iehova. Eahuni a huliwane la Wesi Ula i Akötresie, matre troa cile apujene la hni së me thele pala hi la tingeting.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Ininejë La Nekönate Thenge La Jë i Nyën”

Pine nemene matre loi e troa inine hnyawa la nekönatr? Hetrenyi e hnine la tusi Ite Edomë 22, la itre eamo ka lolo thatraqane la itre kem me thin.

MELE NE KERESIANO

Hapeu, Hnei Epuni Kö Hna Huliwane Hnyawane La Carte de visite JW.ORG?

Huliwane jë la itre carte de visite jw.org, matre troa ukune la itre atr troa inine la Wesi Ula me tro kowe la site së.