Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Ogas 2017

 MELE NE KERESIANO

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Ipië

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Ipië

ENYIPIEWEKËN:

  • Maine tro sa hetre hni ne ipië, tro hë sa acatrene la aqane imelekeu së me Iehova. —Salamo 138:6

  • Maine tro sa hetre hni ne ipië, tro ha lolo la aqane imelekeu së me itre xan.—Filipi 2:3, 4

  • Ka hetre ethane catre la troa pi mama. —Ite Edomë 16:18; Ezekiela 28:17

AQANE TROA KUCA:

  • Troa sipo ixatua, me trongëne ej. —Salamo 141:5; Ite Edomë 19:20

  • Troa thele troa xatua itre xan. —Mataio 20:25-27

  • Tha tro kö sa pi mama fë la itre hne së hna atrein maine hnëqa së.—Roma 12:3

Nemene la aqane tro ni a amamane la hni ne ipiëng, ngöne la meleng?

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, NEËNE JË LA ITRE EWEKË KA TROA ANGAZONE LA NYIPICI​—PI MAMA, NGE HNYINGE JË KA HAPE:

  • Ame la easa kapa la eamo hna hamëne koi së ke, nemene la hna amamane ngöne la aqane ujë së?

  • Nemene la aqane xatua së hnene la thith, matre troa hetre hni ne ipië?

  • Nemene la aqane troa amamane ka hape, ka hetre hni ne ipië së?