Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Ogas 2017

 MELE NE KERESIANO

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Catr

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Catr

ENYIPIEWEKËN:

  • Loi e tro sa catr matre troa cainöj.—Ite Huliwa 5:27-29, 41, 42

  • Troa tupathe la aqane catre së ngöne la kola traqa elanyi la akötre atraqatr.—Mataio 24:15-21

  • Maine tro sa xoue atr, haawe luzi hë së. —Ieremia 38:17-20; 39:4-7

AQANE TROA KUCA:

  • Troa lapa mekune la itre aqane iamele i Iehova.—Esodo 14:13

  • Troa thithi matre troa hetre trenge catr, me catre cainöj.—Ite Huliwa 4:29, 31

  • Troa lapaune koi Iehova.—Salamo 118:6

Nemene la itre hnenge hna xouen, hnenge hna troa cile kow, ngöne la hna cainöj?

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, NEËNE JË LA ITRE EWEKË KA TROA ANGAZONE LA NYIPICI—XOU ATR, NGE HNYINGE JË KA HAPE:

  • Pine nemene matre nyipiewekë tro sa catr ngöne la easa cainöj?

  • Nemene la hna qaja ngöne la tusi Ite Edomë 29:25?

  • Pine nemene matre nyipiewekë enehila, troa akökötrene la aqane catre së qaathei Akötresie?