Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre trejin a tro fë la boroshur, Maca Ka Lolo e Azerbaïdjan

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Ogas 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre aqane nyiqane ithanata göne la Réveillez-vous!, matre inine la nyipici göne la itre akötr. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hnei Iehova Hna Amanathithine La Ketre Nöje Ka Tha Nyihlue i Nyidrëti Kö

Hnei Iehova hna amanathithine la angetre Babulona thupene lo 13 lao macatre ne musinëne eje la nöje Turo. Nyidrëti kö a wangatrune la aqane huliwa së ka nyipici memine la itre hne së hna kuca koi Nyidrë?

MELE NE KERESIANO

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Ipië

Pine nemene matre ka nyipiewekë troa hetre hni ne ipië? Nemene la aqane tro sa amamane la thiina cili? Nemene la aqane xatua së hnene la thith memine la tulu i Iesu, matre troa hetre hni ne ipië?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hnëqa Ka Tru Ne La Atre Hmek

Hnëqa ne la itre atre hmek troa thuemacane la nöje laka, hane cahmi jë la ithupëjia. Nemene la hna qaja hnei Iehova ngöne lo Nyidrëti a ië Ezekiela troa ketre atre hmek ne Isaraela?

MELE NE KERESIANO

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Catr

Pine nemene matre loi e tro sa thipetrije la xoue atr? Nemene la aqane xatua së troa hane hetrenyi la catre i Akötresie, hnene la troa lapa mekun me thith, me mejiune koi Iehova?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Easenyi Hë Troa Lepe Apatrenyi Gog Atre Magog

Tusi Hmitrötr a qejepengöne hnyawa la itre ewekë ka troa traqa, qëmekene me thupene la kola troa lepe apatrenyi Gog atre Magog.

MELE NE KERESIANO

Eënyine Jë La Itre Thiina i Akötresie​—Troa Lapaun

Tui Aberahama, loi e tro sa amamane la lapaune së koi Iehova Akötresie, ngacama tha ka hmaloi kö. Nemene la aqane tro sa acatrene la lapaune së me catre mele nyipici koi Iehova?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ēnē Hna Meköle Goeëne Hnei Ezekiela Me Epun

Kola amekunë së hnene la itre trepene meköti laka, ka draië la itre trepene meköti Iehova göne la hmi ka wië. Nemene la aqane xatua së hnene la hna meköle goeëne celë?

MELE NE KERESIANO

Eu La Ijine Tro Ni a Hane Xome La Huliwa Ne Pionie Ka Ixatua?

Ame la ketre aqane troa huujëne la mele së tre, ene la tro sa hane xome la huliwa ne pionie ka ixatua. Hapeu ijiji së kö troa akökötrene la aqane cainöje së?