Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Ogas 2016

 MELE NE KERESIANO

Aqane Troa Maca Ngöne La Hna Cainöj—Xatuane Jë La Itre Hnainin Troa Sa Xepu Me Xomi Bapataiso

Aqane Troa Maca Ngöne La Hna Cainöj—Xatuane Jë La Itre Hnainin Troa Sa Xepu Me Xomi Bapataiso

ENYIPIEWEKËN: Loi e tro la itre hnainin a sa xepu me xomi bapataiso, matre troa kepe angatr hnei Iehova. (1 Peteru 3:21) Nge tro fe a thupë angatr hnei Iehova, e hnei angatr hna mele thenge la hnei angatr hna sa xepu. (Salamo 91:1, 2)[1] Ame la kola sa xepu hnene la ketre keresiano ke, koi Iehova hmekuje hi, ngo tha koi atr kö maine koi huliwa, maine pena kowe la ketre organizasio. Nyipiewekë tro la itre hnainin a akökötrene la ihnimi angatr koi Akötresie me wangatrunyi Nyidrë.—Roma 14:7, 8.

AQANE TROA KUCA:

  • Ame la epuni a ini tus, tre, ithanatane jë la mekune ka amamane la pengöi Iehova. Amamane jë fe, la enyipiewekëne troa e la Tusi Hmitrötr odrai nge ‘tha tro kö a mano’ troa thith—1 Thesalonika 5:17; Iakobo 4:8

  • Ithuecatre jë kowe la hnainin troa mekune troa hane sa xepu me xomi bapataiso. Ketre, xatua angeic jë troa hane sa ngöne la hna icasikeu maine pena troa hane cainöj kowe la itre atr ka lapa ezi angeic me itre ka huliwa me angeic. The thëthëhmine pi kö së laka, tha Iehova kö a musinëne la ketre atr troa nyihlue i Nyidrë. Ame la troa sa xepu, ke, isa mekuna i easë kö.—Deuteronomi 30:19, 20

  • Ithuecatre jë kowe la hnainin troa saze la aqane mele i angeic, matre troa hane amadrinë Iehova me aijijë angeic troa hane xomi bapataiso. (Ite Edomë 27:11) Ame la itre thiina me itre hna majemine kuca ekö ka ngazo tre, itre eje pala hi e kuhu hni së. Haawe, loi e tro pala hi së xatuane la hnainin, matre troa nuetrije la itre ewekë cili, me nyihnane itre ej hnene la itre thiina ka loi xajawa i Iehova. (Efeso 4:22-24) Amamai angeice jë fe la götranene la itre Ita Ne Thup, lo hna hape, “Saze Hë La Mel, Hnei Tusi Hmitrötr”

  • Qaja amamane jë koi angeic la madrine hne së hna kapa, qa ngöne la hne së hna catre nyi hlue i Iehova.—Isaia 48:17, 18