Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Ogas 2016

 MELE NE KERESIANO

Inine Jë La Nyipici

Inine Jë La Nyipici

Ame e treu Semitrepa, troa hetrenyi e hnine la Mel Me Huliwa Ne Cainöj—Pepa Nyine Huliwan, la ketre aqane troa nyiqane ithanata ka hnyipixe, hna hape, “Inine Jë La Nyipici.” Ame la hne së hna thel, tre, ene la troa ce thawa memine la itre atr la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr, ceitune hi e hna xome la ketre itus maine tha xome pena.

Ngöne la aqane nyiqane ithanata celë, nyipiewekë troa hnyinge me xome la ketre xötr ka troa anyipicine la ketre mekun qa hnine la Tusi Hmitrötr. Maine easa öhne laka kola drei së hnene la atr, amë ju pe la ketre hnying göne la iwai hmaca nge hamë angeice pi la ketre tarak maine itre xa itus, maine pena, amamane ju la ketre video qa ngöne la sit jw.org. Ketre, troa nyitrepene la aqane nyiqane ithanata ka hnyipixe celë, hnene la itre mekun ka tru ngöne lo pane götranene la itus hna hape, Nemene La Nyipi Ini Hna Hamën Hnei Tusi Hmitrötr? Hetrenyi fe hi ngöne la itusi celë, la itre xa hnyinge me itre xa xötr ka troa xatua së troa eköthe la iwai hmaca, maine pena troa hamë ini kowe la ketre atr hnene hmekuje hi la Tusi Hmitrötr.

Casi hi la jë ne mel. (Mataio 7:13, 14) Ame la easa ithanata memine la itre atr qa ngöne la ketre hmi maine ketre nöj pena, loi e tro sa amamane la itre mekune ne la Tusi Hmitrötr, matre troa ketri la hni angatr. (1 Timoteo 2:4) Pine laka, majemine hë së huliwane la itre mekune qa hnine la Tusi Hmitrötr, nge atreine hë së “thawa hnyawa la wesi ula ka nyipici,” haawe, tro hë së lai a madrin, nge tro fe sa maca ngöne la easa inine la nyipici koi itre xan.—2 Timoteo 2:15.