Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Ogas 2016

 MELE NE KERESIANO

Campagne e Semitrepa Matre Troa Tro Fë La Ita Ne Thup

Campagne e Semitrepa Matre Troa Tro Fë La Ita Ne Thup

Ajan asë hi la nöjei atr e cailo fen, troa akeukawane la itre hni angatr. (Ate Cainöj 4:1) Ame ngöne la treu Semitrepa, nyipiewekë tro sa catre tro fë la Ita Ne Thup, ka troa qejepengöne la hna hape, troa akeukawan. Celë hi matre, loi e troa catre tro fë la zonal celë kowe la itre atr. Ngo, pine laka aja së troa ithanata meköti kowe la itre atr, matre troa xatuane me akeukawane la hni angatr, haawe, tha tro pi kö sa nue itre eje ngöne la itre hnalapa gaa pë atr.

NYINE TROA QAJA

“Ajan asë hi së troa akeukawane la itre hni së. Ngo tro sa öhne ekaa la ixatua cili? [E jë la 2 Korinito 1:3, 4.] Kola amamane hnene la Ita Ne Thup celë, la aqane akeukawane la hni së hnei Akötresie.”

Maine ka ajane hi lai atr me kapa hnyawa lai zonal, . . .

AMAMANE JË LA VIDEO HNA HAPE, HNAUËNE LA TROA ININE LA TUSI HMITRÖTR?

Thupene lai, sipone jë troa Ini Tus.

TROA HNËKËNE LA IWAI KA TROA XULU

Hamëne jë la ketre hnyinge nyine tro epuni a troa sa ngöne la kola troa iwai hmaca, tune la ka hape, “Pine nemen matre Akötresieti a nue la akötr?