Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Ogas 2016

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Ame koi epuni ke, ka hetre thangane kö e tro la itre atr a nue trengecatr, matre troa nyihnane la itre thiina ka ngazo hnene la itre thiina ka loi?

Xötr: Ate Cainöj 7:8a

Nyine Tro Fë: Kola qaja e hnine la itre tane mekun celë, la itre trepene meköt qa hnine la Tusi Hmitrötr ka amamane la aqane tro la itre atr a xomi ini, qa ngöne la itre hnei angatr hna majemine kuca ekö matre nyine loi koi angatr.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Hetre ewekë pala hi ka troa saze ngöne la mele së. Ngo ame koi epuni ke, nemene la aqane tro sa ujë kowe la itre ewekë cili?

Xötr: Ate Cainöj 7:10

Nyine Tro Fë: [Amamane jë la tane mekun ngöne la götrane 10.] Kola mama e celë, la itre trepene meköt ne la Tusi Hmitrötr ka troa xatua së troa kapa hnyawa la itre ewekë ka saze ngöne la mele së.

DREI AKÖTRESIETI JË MATRE MELE EPINE PALUA

Hnying: Ame easë asë, itre atrene la fami së me itre sinee së, ke, ka hetre ëjen asë hi. Tune ka fe Akötresie? Ka hetre ëje i Nyidrëti fe kö?

Xötr: Salamo 83:18

Nyine Tro Fë: Hetrenyi e hnine la boroshür celë, la itre xa ewekë hna qaja hnei Tusi Hmitrötr, göi Akötresie. [Xome jë la itre götrane 6 me 7.

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.