Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Ogas 2016

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Jilapa Ju Ngöne La Ahnuene La Kapucatinasë

MELE NE KERESIANO

Aqane Troa Maca Ngöne La Hna Cainöj—Xatuane Jë La Itre Hnainin Troa Sa Xepu Me Xomi Bapataiso

Pine nemene matre ka nyipiewekë la itre mekun hna troa kuca cili, ngöne la huliwa i Iehova? Nemene la nyine tro epuni a kuca matre eatrëne jë angatr la itre hna mekune troa kuca?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Kola Sajuëne La Nyipi Hmi, Ngacama Qatre Hë

Kola amamane hnene la itre xötr ne la Salamo 92 ka hape, ijije tro la atre thiina ka meköti a cia me wawene ngöne la götrane la u, ngacama qatre hë.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Atre Hnyawa Hi Iehova Laka So Ne Hnadro Së

Ngöne Salamo 103, hnei Davita hna huliwane la itre ceitune matre troa amamane la edraiëne la utipine i Iehova.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Olene Jë Koi Iehova”

Salamo 106 a amexeje koi së troa eënyine la hni ne ole koi Akötresie me thupëne ej.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Tro Ni a Të Hnei Nemene Koi Iehova?”

Nemene la aqane amamane la atre cinyihane la salamo, la hni ne ole i angeic koi Iehova? (Salamo 116)

MELE NE KERESIANO

Inine Jë La Nyipici

Ce thawa jë memine la itre atr la nyipici qa hnine la Tusi Hmitrötr, jëne la aqane nyiqane ithanata celë, ka hnyipixe.