Kola amamane hnene la tulu i Iona laka, tha tro jë kö Iehova a nue së la easa tria. Aja i Nyidrëti pe tro sa xomi ini qa ngöne la itre tria së me saze la aqane ujë së.

Iona 1:3

Nemene la aqane tria i Iona, ngöne lo Iehova a hamë angeice la ketre hnëqa?

Iona 2:1-10

Nemene la aliene la thithi Iona, nge tune kaa la aqane sa Iehova la thithi angeic?

Iona 3:1-3

Nemene la aqane amamane Iona ka hape, hnei angeice hna xomi ini qa ngöne la tria i angeic?