Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MELE NE KERESIANO

Nemene La Hna Ini Së Hnei Tusi Hmitrötr?—Aqane Troa Huliwan

Nemene La Hna Ini Së Hnei Tusi Hmitrötr?—Aqane Troa Huliwan

Ka ceitune la itus Hna Ini Së memine la itus Ini Tusi Hmitrötr. Hetrenyi e hnine la lue jia ne huliwa celë, la itre ini nge ka ceitune hi la aqane eköthe lue ej. Ngo, ka hmaloi kö troa trotrohnine la itus Hna Ini Së. Pine laka, ka jol kowe la itre atr troa trotrohnine la itus Ini Tusi Hmitrötr, haawe, ame la itusi celë, tre, thatraqai angatr. Ase hë nyihnane la götrane hna hape, Itre Xaa Mekun, hnene la itre ithuemacanyi ka qejepengöne la itre hnaewekë me itre mekune ngöne la itre mekene tusi ne la itus Hna Ini Së. Patre hë lo itre hnyinge ka nyiqane la itre mekene tus, memine lo itre mekun hna eköhagen. Ame pe, hna nyipun la itre mekene tus, hnene la itre mekune ka amamane hnyawa la itre ini ne la Tusi Hmitrötr. Tune la itus Ini Tusi Hmitrötr, ijije hi tro sa tro fë la itus hna hape, Hna Ini Së ngöne la easa cainöj, ngacama tha hna amekötine kö troa tro fë ngöne la treu. Nemene la aqane tro sa huliwane la itre götranene la itus Hna Ini Së ngöne la easa inine la Tusi Hmitrötr kowe la ketre atr?

MEKUN KA SISITRIA: Ame kowe la itre atr, ka lolo catr la aqane xomiujine së la ini, ke, easa e la paragaraf hnine la itus Ini Tusi Hmitrötr me hnying. Ngo, pane mekune jë së ka hape, tha trotrohnine hnyawa kö la atr la qene hlapa së, maine thatreine hnyawa kö angeic e tus. Ijiji epuni hi troa xome la itus Hna Ini Së. Thupene lai, loi e troa xome la itre mekune ka nyipune la itre mekene tus, matre troa eköthe la ini, nge ithuecatre jë kowe la hnainin troa e la mekene tus ngöne la sipu qene hlapa i angeic. Ijije hi troa xome la 15 lao menetr, matre troa inine la Tusi Hmitrötr ngöne la itre götrane cili. Ngacama tha hna qaja atrune menune kö la itre mekune qa hnine la mekene tus, ngo loi e troa hnëkë hnyawa la atre hamë ini, me lapa mekune la itre ka nyipiewekë thatraqane la hnainin. Maine kola inine la Tusi Hmitrötr memine la ketre atr ngöne la ketre mekene la itus, loi e troa xome la itre mekune ka nyipune la itre mekene tus matre troa revizio.

ITRE ITHUEMACANY: Ame la itre hnaewekë me itre mekune ngöne la itre ithuemacany, tre, hna eköthe amë tune lo aqane mama ngöne la itre mekene tus. Ijije troa ithanatane hnene la atre hamë ini la itre ithuemacanyi hnine la itus Hna Ini Së, ngöne la angeic a ini tus.