Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Nofeba 2016

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

ITA NE THUP

Hnying: Maine kola hnyingë epuni ka hape, ka tune ka la mele e koho hnengödrai, nemene la aqane tro epuni a sa?

Xötr: Ioane 8:23

Nyine Tro Fë: Kola qaja ngöne la Ita Ne Thup celë, la aqane amamane Iesu memine la Tretretro i nyidrëti la mele e koho hnengödrai.

ININE JË LA NYIPICI

Hnying: Tune kaa, ame la itre hna perofetan ekö, tre, itre ej kö a qejepengöne la itre ewekë ka traqa enehila?

Xötr: 2 Timoteo 3:1-5

Nyipici: Pine laka kola eatr la itre hna perofetan göi itre drai ne la pun enehila, haawe, xecie hnyawa koi së laka, troa eatr la hna thingehnaean, göne la mel ka loi elany.

HNAUËNE LA TROA ININE LA TUSI HMITRÖTR? (Video)

Nyine Nyiqan: Eahuni a amamane kowe la itre atr la neköi video, ka troa qejepengöne la aqane troa xatua së, troa sa la itre hnyinge ka nyipiewekë kowe la mel. [Elone jë la video.]

Nyine Tro Fë: Kola amamane hnene la itusi celë, ka hape, ase hë qaja hnei Tusi Hmitrötr la aqane tro Akötresieti a apatrene la itre jole ka traqa kowe la fen. [Liine pi la itusi hna hape, Ini Tusi Hmitrötr.]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.