Tro jë kowe la alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

ITRE ITUS KA NYITREPENE LA MEL ME HULIWA NE CAINÖJ PEPA NYINE HULIWAN Julai 2018

GÖI TROA TELECHARGER