ITA NE THUP

Nyiqane Ithanata: Atre hnyawa hi së la kola qaja lo eke hos ka nyinyape ngöne lo tusi Hna Amamane hnine la Tusi Hmitrötr. Hetre itre ka xouene lai. Nge hetre itre ka pi atrepengöne lai.

Xötr: Hna Amamane 1:3

Nyine Tro Fë: Kola qejepengöne hnene la Ita Ne Thup celë, laka, ame la kola nyinyape la foa lao hos ke, maca hi lai ka lolo koi së.

ININE JË LA NYIPICI

Hnying: Ame koi epun, ijije kö tro sa atre la itre ewekë ka troa traqa elany?

Xötr: Isaia 46:10

Nyipici: Jëne la Wesi Ula i Akötresie, ene la Tusi Hmitrötr, Nyidrëti a amamane la itre ewekë ka troa traqa elany.

TRO FE EPUNI A HANE MADRIN

Nyiqane Ithanata: Eahuni a amamane la video celë thatraqane la fami. [Elone jë la pane götrane la video hna hape, Aqane Troa Amadrinëne La Fami Së.]

Nyine Tro Fë: Maine aja i epuni troa e la boroshüre hna qaja ngöne la video, ijije hi tro ni a hamë epun, maine pena tro ni a amamai epuni la aqane troa télécharger qa ngöne la site hun.

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.