Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Mei 2017

 MELE NE KERESIANO

Tha Tro Kö Iehova a Thëthëhmine La Ihnimi Nyipunie

Tha Tro Kö Iehova a Thëthëhmine La Ihnimi Nyipunie

PANE GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, THA TRO KÖ IEHOVA A THËTHËHMINE LA IHNIMI NYIPUNIE, NGE THUPENE LAI, SA JË LA ITRE HNYING:

  • Nemene la itre jole ka traqa ngöne la easa uti ipië trootro?

  • Nemene la thiina ka lolo hne së hna hetrenyi ngöne la easa qatr?

  • Maine ka qatre hë epun, nemene la aqane troa ithuecatre koi epuni hnene la lue xötre celë, Levitiko 19:32 me Ite Edomë 16:31?

  • Nemene la aqane goeëne Iehova la itre hlue i Nyidrë ka qatre hë, nge ka tha ijije hë troa hane cainöj?

  • Nemene la hnei Iehova hna thele the së, ngacama qatre hë së?

  • Nemene la aqane tro la itre qatr a xatuane la itre thöth?

  • Nemene la aqane xatua epun hnene la ketre trejine qatre trahmany maine qatre föe?