Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola nyihnyawane la Uma Ne Baselaia e Suisse

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Mei 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata göne la Ita Ne Thup, matre inine la nyipici göne la itre ka troa traqa elany. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hatrene Ka Hape, Troa Acile Hmaca La Nöje Isaraela

Nemene la hnei Iehova Akötresie hna thingehnaean, ngöne la Nyidrëti a upi Ieremia perofeta troa itöne la ketre hlapa? Nemene la aqane amamane Iehova la ihnimi Nyidrë?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ebede-melek La Ketre Atr Ka Catr Me Ka Loi Thiina

Tha hnei Ebede-meleke kö hna xoue troa tro koi Zedekia Joxu troa qeje Ieremia, ngo hnei angeice pe hna amamane la ihnimi angeice koi Ieremia, perofeta i Akötresie.

MELE NE KERESIANO

Wangatrune Jë La Itre Hnë Hmi Së

Kola atrune la ëje i Iehova hnene la itre Uma Ne Baselaia së, celë hi matre nyipiewekë tro pala hi sa nyihnyawane me nyidrawane la itre ej. Nemene la aqane tro së isa ala cas a hane thupëne la Uma Ne Baselaia?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Tro Kö Iehova a Hamëne Koi Së Isa Ala Cas La Ka Ijij, Thenge La Itre Huliwa Së

Hetre hna kuca hnei Ieremia perofeta me Zedekia Joxu matre apatrene pi Ierusalema, ngo isapengöne catre kö la mele i nyidro.

MELE NE KERESIANO

Tha Tro Kö Iehova a Thëthëhmine La Ihnimi Nyipunie

Nemene la aqane goeëne Iehova la itre hlue i Nyidrë ka qatre hë, nge ka tha ijije hë troa hane cainöj?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Loi Ju Hë Hna ‘Thele La Ite Ewekë Ka Tru Thatraqai ‘ö Kö’

Hnei Baruka hna nyihlue i Iehova me xatua Ieremia, ngo hna nanazije la lapaune i angeic ngöne la ketre ijin. Nemene la nyine tro Baruka a kuca matre troa mele pe ngöne la kola troa apatrene Ierusalema?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Iehova a Amanathithine La Itre Ka Ipië, Me Xelene La Itre Ka Pi Tru

Hnene la angetre Babulona hna pi tru me qanangazone la nöje i Iehova. Hna amelene la angetre Isaraela ka ietra qa hna po, ngo tune kaa kowe la traone Babulona?