Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Mei 2016

 MELE NE KERESIANO

Itre Aqane Troa Huliwane La JW Library

Itre Aqane Troa Huliwane La JW Library

GÖI INI TUS:

  • Troa e la Tusi Hmitrötr me e la topik ne la drai.

  • Troa e la Annuaire, me itre zonal me itre xa itusi ju kö. Xome jë la nyine troa siji hatren (marque-pages)

  • Troa hnëkë thatraqane la itre icasikeu, me sija me hnëkëne la itre mekune hna xome nyine troa sa

  • Troa goeëne la itre video

NGÖNE LA ITRE IJINE ICASIKEU:

  • Xome jë la itre xötr hna hamëne hnene la ka cile ngöne ita hmitrötr. Tro jë kowe la hna hape, siji hatren (marque-pages), matre troa xome hmaca lo lai xötr hne së hna ce wange hë

  • Tha nyipiewekë hmaca kö troa xometrongëne la itre itusi hna fejan kowe la hna icasikeu, xome jë së itre ej hnine la tablette së matre tro sa sin la icasikeu me xötrethenge la itre hna ithanatan me itre nyima nyine troa thing. Ej e hnine la JW Library la itre nyima ka hnyipixe, tha hna fejane pë hë itre ej e hnine lo itre nyima së

NGÖNE LA HNA CAINÖJ:

  • Amamane jë la JW Library kowe la ketre atr ka drei së, nge amamai angeice jë la aqane troa télécharger la jiane huliwa cili memine la itre itusi matre troa hane amë hnine la sipu tablette i angeic

  • Xome jë lo hna hape, siji hatren (marque-pages), matre troa tro kowe la ketre xötr. Maine epuni a thele la ketre xötrehnëewekë nge patre kö hnine la Tusi Hmitrötr, Edition révisée de la Traduction du monde Nouveau, tro jë kowe la hna hape Bible avec notes et références, nge thele hmaca jë

  • Amamane jë la ketre video. Maine hetre neköne lai atr, elone jë la ketre video, qa ngöne lo hna hape, Nyi Sinee i Iehova Jë. Maine pena, amamane jë la video hna hape, Hnauëne La Troa Inine La Tusi Hmitrötr? matre troa aciane la aja ne la atr troa hane Ini Tus. Maine ka ketre qene hlapa kö la ketre atr, amamane ju la video ngöne la sipu qene hlapa i angeic

  • Amamane jë kowe la ketre atr la ketre xötr ngöne la ketre qene hlapa hnei epuni hna canga télécharger hë. Tro jë kowe la mekene tus nge huje ju lai xötr matre troa amamane la aqane ujëne ngöne la qene hlapa i angeic