Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | SALAMO 19-25

Itre Hna Perofetan Göne La Mesia

Itre Hna Perofetan Göne La Mesia

XÖTR

HNA PEROFETAN

AQANE EATR

Salamo 22:1

Hna nue nyidrë hnei Akötresie

Mataio 27:46; Mareko 15:34

Salamo 22:7, 8

Hna amakökö nyidrë e hune la sinöe

Mataio 7:39-43

Salamo 22:16

Hna athipi nyidrë hune la sinöe

Mataio 27:31; Mareko 15:25; Ioane 20:25

Salamo 22:18

Hna uthidrönegötiëne matre thawa la itre ixetre i nyidrë

Mataio 27:35

Salamo 22:22

Hna amamane la ëje i Iehova kowe la itre atr

Ioane 17:6