Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 MELE NE KERESIANO

Hnene La Thupene Mel Matre Hetre Mele Hmaca

Hnene La Thupene Mel Matre Hetre Mele Hmaca

Ame la Drai Ne Amekunën, tre, kola amexeje koi së la itre manathith hne së hna troa kapa elany, jëne la mele hna huujëne hnei Iesu. Ame la ketre, ke, mele hmaca. Tha mekuna Iehova kö tro la itre atr a mec. Celë hi matre, ketre akötr ka tru la troa paatre la ketre sinee së, hne së hna hnime catrën. (1Ko 15:26) Ame la kola paatre hnei Lazaro, tre, hnei Iesu hna ce akötr me ce treij memine la itretre drei nyidrë. (Ioane 11:33-35) Pine laka, ka ceitu Iesu memine la Keme i nyidrë, haawe, xecie hnyawa koi së ka hape, Iehova fe a hane akötr la kola paatre la ketre sinee së, hne së hna hnime catrën. (Ioane 14:7) Canga mama hi koi Iehova la itre hnei Nyidrëti hna troa kuca, ngöne la Nyidrëti a troa amelene hmaca la itre hlue i Nyidrë qa hna mec. Ketre tu së fe hi, loi e tro sa tui Iehova.—Iobu 14:14,15.

Nemene la aqane tro Iehova a amelene hmaca la itre atr? Tha hnei Nyidrëti kö hna qejepengöne la aqane tro Nyidrëti a kuca. Pine laka, Akötresieti ka meköti Iehova, haawe, ijije tro sa mejiune laka, troa ej la mele hmaca, ngöne la nyipi ijin. (1Ko 14:33, 40) Pë hmaca kö hnëmec, easë pe a troa kapa la itre xötre atr ka mec. Nge tha tro kö sa mano troa kepe angatr. Epuni kö a catre mekune la mele hmaca, ngöne la itre ijine akötr? (2Ko 4:17, 18) Epuni kö a olene pala hi koi Iehova la thupene mel, me olene pala hi koi Nyidrë la mele hmaca hna amamane jëne la itre xötr ne la Tusi Hmitrötr?—Kolose 3:15.

  • Drei la itre sinee i epun maine itre atr ne la hnepe lapa i epun, hnei epuni hna ajane troa iöhnyi hmaca memin?

  • Drei la itre atr ne la Tusi Hmitrötr hnei epun hna ajane troa iöhnyi me ithanata memin?