Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

ITA NE THUP

Hnying: Nyimutre la itre atr ka mekune ka hape, jol e troa nue la ngazo hna kuca koi së, hnene la ketre atr. Nemene fe la mekuna i epun?

Xötr: Kolose 3:13

Nyine tro fë: Kola qejepengöne hnene la Ita Ne Thup celë, la eloine la tro sa nue la ngazo hna kuca koi së. (Xome jë la taan mekune ngöne la götrane 15.)

ITA NE THUP (xome jë la tane mekune tixenuë)

Hnying: Pane xome jë la hnying [E jë la hnaaluene hnying.] Tro epuni a sa tune ka la hnyinge celë?

Xötr: Genese 1:28

Nyine tro fë: Pine laka hnei Akötresieti hna xupe la itre atr matre mele e celë fen me huliwane ej, hapeu, ka meköti troa mekune ka hape, tro Akötresie a amele angatr hmaca e celë fen? E jë la hnaaluene paragaraf.

IHË KOI DRAI NE AMEKUNËN

Nyine tro fë: “Eahuni a tro fë la pepa celë me hë epun kowe la ketre icasikeu ka tru. [Hamëne pi la pepa kowe lai atr.] Traqa koi itre milio lao atr ngöne la fen asë, ka troa atrune la drai ne meci Iesu e 23 Maac, me dreng la ketre cainöj ka troa qaja la itre loi hne së hna kapa ngöne la hnei nyidrëti hna mec. Hane cahu hna sija ngöne i pepa, la traem me ekalesia hnë troa icasikeu. Maine ijiji epun, hane traqa pi.”

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.