Aja ne la kem me thin ka nyihlue i Iehova tro la nekö i nyidro a hane nyihlue Iehova. Tro nyidroti a xatuane la nekönatr, e tro nyidroti a canga inine la Tusi Hmitrötr koi nyën, e co petre kö. (De 6:7; Ed 22:6) Kolo lai a hape, tro nyidroti lai a nue trengecatr. Ngo, sisitria kö la manathith hna troa kapa hune la trengecatre hna nu.—3In 4.

Hetre ini nyine tro la kem me thine a xome qa ngöne la tulu i Iosefa me Maria. Hnei nyidro hna majemin tro “o macate kowe la pui ne paseka” e Ierusalema, ngacama tru catre la manie me trengecatre hna nu. (Lu 2:41) Kola mama laka, ame koi nyidro, nyipiewekë tro la hnepe lapa a imelekeu hnyawa me Iehova. Ketre tune mina fe, loi e tro la kem me thin a thele ijine troa inine la nekönatr jëne la itre ithanata me jëne la tulu i nyidro.—Sa 127:3-5.

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, ANGATR A THELE IJINE TROA HAMË INI, THUPENE LAI, SA JË CAHU ITRE HNYING:

  • Nemene la aqane amë panëne Jon me Sharon Schiller la itre huliwa i Iehova ngöne la kola hiane la itre nekönatr?

  • Pine nemene matre nyipiewekë tro la kem me thine a hamë ihaji ka ihmeku memine la nekönatr?

  • Nemene la aqane tro la kem me thin a hnëkën la itre nekö i nyidro troa cile catr ngöne la itre itupath?

  • Nemene la itre jiane huliwa qaathene la organizasio hnei epun hna xom matre troa xatuane la nekönatr troa ce sinee me Iehova?

Amë panëne jë la huliwa i Iehova ngöne la mele ne la hnepe lapa i epun