Hapeu, ka jole kö koi epuni troa cainöj? Nyimutre la ka mekune ka hape, eje hi. Pine nemen? Maine jë, kola xele ma drei së maine kola icilekeu me easë hnene la itre atr ngöne la teritoar, maine pena xoue së troa ithanata memine la itre trenyiwa. Nyipici, itre ewekë hi lai ka troa thapa la madrine së. Ngo, easa atrune la Akötresie ka madrin, nge aja i Nyidrë fe tro sa madrine troa nyihlue i Nyidrë. (Sal 100:2; 1Ti 1:11) Nemene la köni kepine matre easa madrine troa cainöj?

Ame la hnapan, tre, easa tro fë la maca ne mejiun. Ngacama pëhë mejiune ne la itre atr enehila, ngo ijije hi tro sa thue mejiune i angatr jëne la hne së hna “tro fë la loi.” (Isa 52:7) Ngo hnene la itre maca ka lolo ne la Baselaia i Akötresie, matre easë fe a hane madrin. Qëmekene troa cainöj, lapa mekune ju la itre manathithi hna troa kapa e celë fen jëne la Baselaia i Akötresie.

Ame la hnaaluen, tre, nyine loi la itre maca ka lolo kowe la mele ne la itre atr, me kowe la aqane imelekeu i angatr me Akötresie. Angatr a inine troa nuetriji la itre huliwa ka ngazo, me hane mejiune kowe la mele ka tha ase palua kö. (Isa 48:17, 18; Ro 1:16) Kösë easa sajuëne la ketre huliwa ne iamele. Ngacama xele kö la itre xane ma kapa la ixatua, ngo tro pala hi sa catre thele la itre ka ajan.—Ma 10:11-14.

Ame la hnaakönin, ka sisitria catre kö pine laka, easa atrunyi Iehova ngöne la hna cainöj. Nyidrëti a wangatrune la huliwa ne cainöje së. (Isa 43:10; He 6:10) Ketre, Nyidrëti a hamëne koi së la uati hmitrötr, matre tro sa atreine kuca la huliwa cili. Haawe, catre jë sipo Iehova troa hetre madrin, ketre thangane la uati hmitrötr. (Ga 5:22) Hnene la ixatua i Nyidrë, matre atreine së xomihnine la itre hne së hna hnehengazo, me catre cainöj. (Hu 4:31) Ngacama tha drei së kö hnene la itre atr, ngo atraqatr pala hi la madrine së ngöne la hnëqa së troa cainöj.—Eze 3:3.

Nemene la aqane tro epuni a ujë ngöne la hna cainöj? Nemene la aqane tro epuni a amamane la madrine i epun?

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, MADRINE HMACA KE, HNA ININE ME LAPA MEKUN, NGE THUPENE LAI, SA JË LA ITRE HNYING:

  • Pine nemene matre nyipiewekë tro sa amë panëne la ini tusi së, ngacama nyimutre la itre hawa ne cainöje së ngöne la treu?

  • Nemene la aqane tro sa nyitipu Mary?

  • Eu la ijine epuni a lapa mekune la Wesi Ula i Akötresie?

  • Nemene la ka thue madrine koi epun, ngöne la epuni a cainöjëne la itre maca ka lolo?