Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | ITE TEIJE I IEREMIA 1-5

Aqane Itreqe Ka Troa Xatua Së Troa Xomihni

Aqane Itreqe Ka Troa Xatua Së Troa Xomihni

Nemene la ka xatua Ieremia troa xomihni me madrin, ngacama tru la akötre i angeic?

3:20, 21, 24, 26, 27

  • Xecie hnyawa koi angeic laka, tro Iehova a “ipië” me thili kowe la itre hlue i Nyidrëti ka ietra, me thepe angatr qa ngöne la itre akötre i angatr

  • Hnei angeice hna inine troa “xome la iothikeun’ e co pete kö angeic.” Maine ketre thöth a xomihni ngöne la kola tupathi angeic ke, haawe tro hë angeice lai a atreine cile catr qëmekene la itre jol elany

Nemene la aqane tro ni a hnëkë kowe la itre jole ka troa traqa elany?

 

Nemene la aqane tro ni a itreqe?