RÉVEILLEZ-VOUS !

Nyine Tro Fë: Kola troa qejepengöne la ketre mekune ka nyipiewekë catr, e hnine la Réveillez-vous !. [Liine pi la ketre zonal.]

Hnying: Atre fe hi epuni ka hape, kola ujëne hnene la Itre Temoë i Iehova la itre itus kowe la 750 lao qene hlapa?

Xötr: Hna Amamane 14:6

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Tune ka, tro kö a xatuane la itre trefën hnene la trepene meköti celë, ngöne la kola ithanatane la ketre jol?

Xötr: Iakobo 1:19

Nyine Tro Fë: [Amamane jë la ketre tane mekune ka nyiqane la götrane 10.] Tro fe la tane mekune celë a qejepengöne la itre xa trepene meköti ka qaja la mekune cili.

TARAK

Hnying: Pane goeëne ju la hnyinge celë. [E jë la itre hnying nyine troa isa iën, hna cinyihane ngöne la pane götranene la tarak.] Nemene la mekuna i epun?

Xötr: [Hna fejane ngöne la götrane 2 ne la tarak]

Nyine Tro Fë: Kola amamane hnene la tarake celë, la xötr ka troa xatua epun.

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.