15:11-32

Itre ini hne së xome qa ngöne la ceitun.

  • Loi e troa lapa catr e hnine la nöje i Iehova, lo Keme së ka ihnim

  • Maine hne së hna jea qa ngöne la jë i Akötresie, loi e troa bëeke hmaca cememine la hni ka ipië. The luelue kö së laka, tro Iehova a seng la itre ngazo së

  • Loi e tro sa nyitipu Iehova, ene la troa kapa madrin la itre ka ietra, nge ka bëeke hmaca kowe la ekalesia