Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Kola cainöje ngöne itre hnalapa trootro e Italie

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Julai 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre aqane nyiqane ithanata göne la Ita Ne Thup, matre inine la nyipici göne la itre akötr. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hapeu, Hetrenyi Kö Epuni La Hni Ijön?

Nemene la aqane tro la hni së a iaö së göne la aqane iëne së la itre nyine iamadrinë, maine la itre aqane heetre së? Kola hapeu la troa hetre hni ijön?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Epuni Kö a Eatrëne La Hna Sisiny?

Nemene la itre ini hne së hna xom, göne la itre ethane pine la hna metrötrëne la itre hna qaja?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ame La Iehova a Nue La Ngazo Së, Nyidrëti Kö a Thëthëhmine Itre Ej?

Nemene la itre tulu ka amamane la aqane nue trije Iehova la itre ngazo hna kuca? Troa xatua së tune kaa troa mejiune kowe la aqane nue trije Iehova la itre ngazo hne së hna kuca, jëne la aqane imelekeu i Nyidrë me Davita, Manase, me Peteru?

MELE NE KERESIANO

The Upe Zö Epuni Hmaca Kö

Ngacama atre hnyawa hi së laka, ase hë Iehova nue la itre ngazo së, ngo jole pala hi koi së troa nue la ngazo hna kuca ekö. Nemene la ka troa xatua së?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Atre Amekötine Hmekuje Hi La Ka Ijije Troa Mus

Nemene la aqane eatrëne Iesu la hna perofetane hnei Ezekiela, göne lo atre amekötine ka ijije troa mus? Nemene la pengöi Iehova ka mama qa ngöne lai?

MELE NE KERESIANO

Aqane Ujë Ka Loi Ngöne La Hna Cainöj

Ame la easë ngöne la qene qëhnelö, thatre kö së laka, kola goeë së hnene la itre atr, maine drei së ithanata. Nemene la aqane tro sa ujë ka loi ngöne la easë ngöne la qene qëhnelö?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Catrecatre La Lapaune Së Kowe La Wesi Ula, Hnene La Hna Perofetane Göi Turo

Hna eatr asë la itre hna perofetane hnei Ezekiela göne la ka troa lep apatren e Turo.