Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Itre Tulu Ne Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Tulu Ne Aqane Nyiqane Ithanata

●○○ KOLA XÖTREI IÖHNY

Hnying: Hapeu ka nyipiewekë la Tusi Hmitrötr enehila?

Xötr: 2 Timoteo 3:16

Mekun: Nemene la maca hna qatrenge hnene la Tusi Hmitrötr?

○●○ KOLA IWAI HMACA

Hnying: Nemene la maca hna qatrenge hnene la Tusi Hmitrötr?

Xötr: Mataio 6:10

Mekun: Nemene la hna troa kuca elany hnene la Baselaia i Akötresie?

○○● KOLA BËEKE HMACA

Hnying: Nemene la hna troa kuca elany hnene la Baselaia i Akötresie?

Xötr: Daniela 2:44

Mekun: Nemene la thangane lai kowe la fen elany?