Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Januare 2018

 MELE NE KERESIANO

Trojë Eö a Pane Iloi Me Tejine Me Eö​Troa Tune kaa?

Trojë Eö a Pane Iloi Me Tejine Me Eö​Troa Tune kaa?

Pane mekune jë laka, epuni a mel ngöne la hneijine i Iesu. Epuni a fek a tro Ierusalema, matre troa sine la Pui Ne Xeni Ne Hunuma. Tiqa la traon hnei itre atr ka nyihlue i Iehova, nge ka traqa qa gaa nany. Pine laka epuni a ajane troa huuje koi Iehova, matre epuni a xome trongëne la ketre neköi gootr. Haawe, epuni hi lai a nyiqane trongëne la traon a tro kowe la ēnē. Traqa ju hi epuni a itronyi memine la itre ka traqa troa tro fë huuj. Epuni pena ha troa hamëne la gootr kowe la angetre huuj. Ngo ame e cili, mekune ju hi epun laka, hetre iwesitrë memine la ketre trejin, nge maine jë angeice fe e cili thene la itre atr ka traqa. Ase hë Iesu qejepengöne la nyine troa kuca. (E jë la Mataio 5:24.) Tune la hna qaja hnei Iesu, nemene la aqane tro epuni a thele tingeting memine lai trejin? Ame ngöne la lue liste cahu, sija ju la itre nyine troa kuca.

LOI E TRO EPUNI A . . .

  • ithanata memine la trejin, e hetre nyipi kepine la elëhni angeic

  • amekötine la aqane mekuna i angeic, e ka canga drengakötrën angeic la itre ewekë maine canga elëhni pena

  • drenge hnyawa la angeic a qeje mekun, ngacama tha trotrohnine hnyawa kö epun. Nge loi e tro fe epuni a qeje menu, pine la hna akötrë angeic hnene la aqane ujë i epun

LOI E TRO LA TREJIN A . . .

  • thele ixatua thene la itre xa trejine la ekalesia, me qajaqaja koi angatr la aqane ujë i epun koi angeic

  • jelemeköti epun, me qaja trongën la nöjei ewekë hnei epuni hna kuca ka ngazo, me upi epun troa qeje menu

  • trotrohnine laka, hnei epuni hna ketre catr me hni ka ipië, matre troa traqa wai angeic me qeje menu. Nge ketre ewekë lai ka tha hmaloi kö

Ngacama tha easë hmaca kö a huujëne la itre öni, ngo nemene la ini hnei Iesu hna hamën, göne la troa thele tingeting me itre trejin memine la aqane imelekeu së me Akötresie?