5:3

Hapeu, itre ka pë ewekë kö së ngöne la u?

Ame la “ite ka pë ewekë ngöne la u,” tre, kola qaja la itre atr ka “puafala ngöne la u, nge ka aja ixatua.” (Mataio 5:3.) Easa amamane ka hape, easa aja ixatua qaathei Akötresieti la easa . . .

  • e la Tusi Hmitrötr e nöjei drai

  • hnëkëne me sine la itre icasikeu

  • e la itre itusi së me itre tane mekun hna amë ngöne la sit

  • goeëne la porogaram hna hnëkën e nöjei treu ngöne JW Télédiffusion

Nemene la aqane tro ni a thele ixatua qaathei Iehova?