Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Januare 2018

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | MATAIO 1-3

“Eashenyi Hë La Baselaia Ne Hnengödrai”

“Eashenyi Hë La Baselaia Ne Hnengödrai”

3:4

  • Mama hi ngöne la hnaheetre i Ioane memine la pengöi angeic laka, hnei angeic hna ahmaloeëne la mele i angeic, matre troa kuca la aja i Akötresie

  • Tha gufa kö la trengecatre hnei Ioane hna nue ke, hnei angeic hna kapa la ketre manathithi ka tru, ene la troa nyi ahnuene i Iesu

Maine tro sa ahmaloeëne la mele së ke, tro hë së lai a hetre ijine troa catre huliwa koi Iehova, nge nyimutre la itre manathith hne së hna troa kapa. Easa ahmaloeëne la mele së la easa . . .

  • pane thele la ka nyipiewekë koi së

  • itöne hi la ka ijij

  • hnëkëne la manie göi treu

  • trije la itre ewekë hna tha huliwane hë

  • të la itre gufa së

  • xome hi la ca huliwa

Hnei Ioane hna öni sipa me iji hani ne hnitr

Maine tro ni a ahmaloeëne la meleng, ijijinge hë troa