Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Januare 2017

 MELE NE KERESIANO

“Iehova Fe, . . . Eni a Lapaune Koi Cilie”

“Iehova Fe, . . . Eni a Lapaune Koi Cilie”

Nyipiewekë tro sa lapaune koi Iehova ngöne la nöjei ijin, ijine loi me ijine ngazo. (Salamo 25:1, 2) Ame lo macatre 1 700 M.P.K., hna tupathe la lapaune i angetre Iudra koi Akötresie hnene la ketre jol. Nyimutre la itre ini hne së hna troa xom qa ngöne la itre ewekë ka traqa. (Roma 15:4) Thupene la hna goeëne la video hna hape, “Iehova fe, . . . Eni a Lapaune Koi Cilie,” nemene la aqane tro epuni a sa la itre hnyinge celë?

  1. Nemene la itupath hnei Hezekia hna cile kow?

  2. Ame ngöne lo Hezekia a hnëkëne la isi, tune kaa la aqane trongëne angeic la trepene meköt hnine la tusi Ite Edomë 22:3?

  3. Pine nemene matre tha hnei Hezekia kö hna drengethenge la angetre Asuria maine ce xöle pena memine la angetre Aigupito?

  4. Pine nemene matre Hezekia la ketre tulu ka loi kowe la itre Keresiano?

  5. Nemene la ka troa tupathe la lapaune koi Iehova enehila?

Ajane ni troa amamane la lapauneng koi iehova ngöne la . . .