Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

Kola tro fë la itre maca ka lolo e Ghana

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Januare 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata göne la Ita Ne Thup göne la itre hatrene la itre drai hnapin. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Iehova Pala Hi a Thupën La Nöje i Nyidrë

Tune la ketre atr ka hnimi trenyiwa, Iehova Akötresie a hamëne koi së la itre göxen ngöne la götran u.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Tro La Joxu a Musi Aloin”

Hna acile hnei Joxu Iesu la itre qatre thup matre troa thupëne la itre mamoe. Angatr a akeukawane la hni ne la itre mamoe jëne la itre ithuecatr me itre eamo qaathei Akötresie.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hna Amanathithin La Lapaune i Hezekia

Hnene la angetre Asuria hna kuca matre tro la angetre Iuda a nuetrije la traon nge pëkö troa isi, ngo hnei Iehova hna upe la ketre angela matre troa isi pine la traon e Ierusalema.

MELE NE KERESIANO

“Iehova Fe, . . . Eni a Lapaune Koi Cilie”

Nyipiewekë koi së troa mejiune koi Iehova ngöne la nöjei ijin, ijine loi me ijine ngazo. Nemene la aqane amamane Hezekia laka, angeic a lapaune koi Akötresie?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Iehova a Thue Egöcatene La Ka Kucakuca

Ame la aqane sesë ne la aeto, tre, kola amamane laka, ijiji easë hi troa cile huti ngöne la aqane nyihlue i Iehova, ke, Nyidrëti a hamë së la trengecatr.

MELE NE KERESIANO

Mekune Kö Thithi San La Itre Keresiano Hna Axösisin

Nemene la aqane tro sa thithi sane la itre trejine Keresiano hna axösisine ngöne la itre xa götran?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Iehova La Akötresi Ne La Itre Hna Perofetan Ka Nyipici

Jëne Isaia perofeta, hnei Iehova Akötresieti hna perofetan la aqane troa lepi la traon e Babulona, qëmekene la 200 lao macatre.