Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Januare 2016

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

ITA NE THUP

Hnying: Hapeue la fen, tro kö a ketre göhnë ka sisitria e hna melëne hnene la itre atr la trepene meköti celë?

Xötr: Heb. 13:18

Nyine Tro Fë: Tusi Hmitrötr a ithuecatre koi së tro sa nyipici ngöne la nöjei götran asë. Ketre thiina la ka ketr la nöjei götrane la mele së. Celë hi topik ne la Ita Ne Thup ne la treu celë.

ITA NE THUP (götrane 16)

Hnying: Eni a pi atre la mekuna i epun kowe la hnyinge celë. [Tro kö a mele hmaca la ka mec?] Kola mekune hnene la itre xa atr ka hape, meci la pune la nöjei ewekë asë. Tune ka fe la mekuna i epun?

Xötr: Ite Huliwa 24:15

Nyine Tro Fë: Kola amamane hnene la tane mekune celë la hna qaja hnei Tusi Hmitrötr. Pane goeëne ju pe, nge tro pëhë nyiso a ce ithanatane ngöne la ketre drai.

ITRE MACA KA LOLO QAATHEI AKÖTRESIE!

Nyine Tro Fë: Eni a hane pi amamane koi epuni la aqane troa nyiqane inine la Tusi Hmitrötr. Kola amamane hnene la boroshür celë la aqane troa sa hnene la Tusi Hmitrötre i epun la itre hnyinge ka tru.

Hnying: Hane fe kö epuni e la Tusi Hmitrötr? Eni a pi amamane koi epuni la itre ini qa hnine la boroshür celë, tha ka jole menu kö troa trotrohnin. [Xome jë la hnyinge 1 ne la ini 2.]

Xötr: Hna Ama. 4:11

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.