Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Itre trejine föe a cainöje fë la boroshür Maca Ka Lolo e Madagascar

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Januare 2016

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Troa catre huliwa ngöne la nyipi hmi

Goeëne ju la aqane catre acile hmaca hnei Hezekia Joxu la nyipi hmi. Xome jë göne troa xatua epun la itre ithuemacanyi ngöne götran 3 göne la aqane acile hmaca la nyipi hmi hnei Hezekia, memine la imap, me itre hna kuca ngöne la ijine cili hna qaja ngöne 2 Aqane Lapa Ite Joxu 29-30.

ISA TUPATHE JË NGÖNE LA HNA CAINÖJ

Aqane Tro Sa Ini Tus Jëne La Boroshür Maca Ka Lolo

Faifi Lao Aqane Troa Ini Tus Jëne La Boroshür Itre Maca Ka Lolo Qaathei Akötresie!

MELE NE KERESIANO

Madrine Së Troa Xup Me Nyihnyawane La Itre Hnë Hmi Së

Tune kaa la aqane tro sa catre sajuëne me hnime la huliwa ne cainöj ngöne la itre hnë hmi së?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Iehova a Wangatrune La Atr Ka Nyipici La Aqane Ietra

Itre thangane ka lolo qa ngöne la hna ietra hnyawa hnei Manase. Wange jë la eisapengönene la musi angeic ekö qëmekene troa akalabusi angeic me thupene lo kola thepe angeice hmaca qa Babulona. (2 Aqane Lapa Ite Joxu 33-36)

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Iehova a Eatrëne La Hna Thingehnaean

Itre macatre hna amë wengën hna melën ngöne la tusi Ezera 1-5. Ngacama tru la itre jol, ngo hna bëeke hnei angetre Iudra qa Babulona, me acile hmaca la nyipi hmi, me xupe hmaca la ēnē.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Ka Tru Koi Iehova La Itre Ka Hmalahnine Troa Huliwa

Ezera memine la itre ka ce tro me nyidrë a tro Ierusalema. Nyipiewekë troa catre la lapaune i angatr, me catre kowe la nyipi hmi, nge tha tro kö a xou. Xome jë la iatr me map matre troa atre la itre gojenyi hnei angatre hna trongën.

MELE NE LA ITRE KERESIANO

Aqane troa maca ngöne la hna cainöj—kola hnëkëne la iwai ka troa xulu

Köni aqane troa kuca matre troa wange hnyawa hmaca la itre ka drenge la nyipici.