Ame lo Iesu e celë fen, hnei nyidrëti hna ithuecatre kowe la itretre drei nyidrë ka hape, “Metötëneju la keme me thine i ’ö.” (Eso. 20:12; Mat. 15:4) Hnei Iesu hna qaja la ithanata celë ke, hnei nyidrëti fe hna hane “denge thenge” kem me thin, lo nyidrëti a thöth. (Luka 2:51) Nge ketre thupëtresiji Iesu, la nyidrëti a ahnithe la mele ne la thine i nyidrë koi ketre atr, qëmekene troa mec.—Ioane 19:26, 27.

Ketre tune mina fe enehila, ame la itre thöth Keresiano ka drengethenge me metrötrë kem me thine ke, angatre hi lai a wangatrunyi nyidro. Nge ame la troa metrötrë kem me thin, tre, tha hna sa draine kö. Tune la angatr a uti ipië trootro, loi e tro palahi sa wangatrunyi angatr me drei angatr me sipo ixatua thei angatr. (Ite edomë 23:22) Ketre, easa wangatrunyi angatr ngöne la easa thupë angatr me ceme angatr ngöne la itre ijine akötr maine kucakuca. (1 Tim. 5:8) Qatre ju hë së maine thöth, ngo loi e tro palahi sa thele troa ithanata hnyawa memine la kem me thine së ke, celë hi lai aqane tro sa atrunyi angatr.

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, NEMENE LA AQANE TRO NI A ITHANATA KOI KAKAA ME NENË? THUPENE LAI, SA JË CAHU ITRE HNYING:

  • Pine nemene matre ka jol e itre xa ijin troa ithanata koi Kakaa me Nenë?

  • Nemene la aqane tro sa wangatrune la kem me thine së ngöne la aqane ithanata?

  • Pine nemene matre ka nyipiewekë troa ithanata hnyawa kowe la keme me thine së? (Ite edomë 15:22)

    Maine tro palahi sa ithanata kowe la kem me thine së, haawe tro hë lai a hetre thangane ka loi ngöne la mele së