Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Febuare 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

RÉVEILLEZ-VOUS!

Hnying: Kola qaja hnene la ketre rapport ka hape, nyimutre catre hë la itre thöthi ka dépressifs. Ame koi epuni ke, nemene la nyine la jole cili?

Nyine Tro Fë: Kola qaja hnene la zonal celë la itre aqane tro la itre thöth a cile kow la mec cili memine fe la itre aqane tro la itre keme me thin a xatua angatr.

ININE JË LA NYIPICI

Hnying: Pine nemene matre kola madrin ngöne la faipoipo?

Xötr: Efeso 5:33

Nyipici: Troa cile hut la faipoipo e hna nyitrepene ej hnene la ihnim me metrötr.

CINQ QUESTIONS À SE POSER SUR L’ORIGINE DE LA VIE (lf)

Hnying: Nemene la ka troa nyitrepene la itre hne së hna mejiune kow, ngöne la kola hnyingë së la itre hnying ka sisitria, tune la pengöne la kola nyiqan la mel?

Xötr: Heberu 11:1

Nyine Tro Fë: Tune la hna qaja ngöne la xötr, tro sa inamacan e tro sa xome la “nyine anyipicin”, matre troa nyitrepene la itre ini së. Kola amamane hnene la boroshür celë la faifi lao hnyinge ka sisitria göne la qane la mel, memine la itre ewekë ka anyipicine itre ej.

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.