Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Febuare 2017

 MELE NE KERESIANO

Madrine Jë Ngöne La Mejiun

Madrine Jë Ngöne La Mejiun

Ame la mejiun tre kösë iuhni. (Heberu 6:19) Ej a xatua së matre tha tro kö a thë la lapaune së la easa qëmeke kowe la hnagejë ka enij. (1 Timoteo 1:18, 19) Ame la hnagejë ka enij, tre, kola qaja la itre ewekë ka ahleuhleune la mel, tune la kola pë ewekë, maine kola tithi së hnei mec, maine ngöne la kola mec la ketre atr hne së hna hnim, maine itre xa ewekë ka angazone la aqane mele nyipici së.

Kola xatua së hnene la lapaun me mejiun troa goeëne catrëne la manathithi hna thingehnaean. (2 Korinito 4:16-18; Heberu 11:13, 26, 27) Haawe, maine easa mejiune troa mel e celë fen maine e koho hnengödrai, ngo loi e tro pala hi sa lapa mekune la itre hna thingehnaean hnei Iehova e hnine la Wesi Ula i Nyidrë. Matre maine akötre catre së ke, thatreine hë së cile kow la ketre jol, haawe tro itre ej lai a xatua së matre tha tro kö a paatre la madrine së.1 Peteru 1:6, 7.

GOEËNE JË LA VIDEO HNA HAPE, MADRINE JË NGÖNE LA MEJIUN, NGE THUPENE LAI HNYINGE JË KA HAPE:

  • Pine nemene matre Mose la ketre tulu ka lolo nyine tro sa nyitipun?

  • Nemene la hnëqa ne la itre hene ne hnepe lapa?

  • Nemene la itre tane mekun nyine troa kuca ngöne la hmi ne hnepe lapa?

  • Nemene la aqane tro la mejiun a xatua epuni troa cile kowe la itre itupath, nge tha tro kö a xou?

  • Nemene la hnei epuni hna trengeneun?