Hnei Iesu hna qaja ka hape: “Hna kapa gufane hnei nyipunie, hamëne gufane pi.” (Mataio 10:8) Eahuni a trongëne la hna qaja ngöne la xötr celë laka, hne huni hna hamëne gufane la Tusi Hmitrötr memine la itre xa itus hna nyitrepen hnene ej. (2 Korinito 2:17) Hetrenyi e hnine la itre itusi cili la itre ini ka tru alamekene qa hnine la Wesi Ula i Akötresie. Hnene la itre trengecatre hna nue memine fe la mani, matre hna fejane me iupi fë la itre itusi kowe la itre ekalesia e cailo fen.

Loi e tro sa inamacane ngöne la aqane tro sa tro fë la itre itus kowe la itre xan, ngöne fe la easa cainöj ngöne la itre götrane gaa tru atr. (Mataio 7:6) Tha tro kö a hamëne hmekuje hi la itre itusi kowe la itre atr, ngo loi e tro fe sa ithanata me angatr, me thele troa atre la aliene hni angatr. Hapeu, la itre hnying e hnine la hna eköhagen, tro kö epuni a kapa? Maine tha nyipi mama kö koi epun la hna mekune hnene lai atr, hamëne ju hi la ketre tarak. Ngo, maine angeic a sipone la ketre zonal maine ketre itus, madrine catre së troa hamën.Ite Edomë 3:27, 28..