Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Ketre trejin thöth a tro fë la exposé i angeic ngöne la hna ini

MEL ME HULIWA NE CAINÖJ NE LA KERESIANO–PEPA NYINE HULIWAN Febuare 2017

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata göne la Réveillez-vous! göne la itre hatrene la itre drai hnapin. Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata hna hnëkëne hë, matre troa eköthe la nyine tro epuni a qaja.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Troa Kepe Manathithi Qa Ngöne La Hna Drengethenge Iehova

Hnene la ihnimi Iehova Akötresie matre hnei Nyidrëti hna amamane la aqane tro sa mel.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

Hnei Keriso Hna Xomi Aköte Thatraqai Së

Hnene la meci Iesu hna jele thoine la hna qaja hnei Satana göne la aqane mele nyipici hnene la itre hlue i Akötresie.

MELE NE KERESIANO

Xatuane Jë La Neköi Epun Troa Akökötrene La Lapaune i Angeic Kowe La Atr Xup Asë

Nemene la hna mekun hnene la itre neköi epun göne la qane la mel? Nemene la aqane tro epuni a xatua angatr troa akökötrene la lapaune i angatr koi Iehova Akötresie, la Atre Xup Asë?

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA

“Troa Amamane La Macate Ne Madi Iehova”

Ketre macatre hi ka tune la itre xan la macatre ne madri Iehova? Pine nemene matre ka ce tro la macatre cili memine la kola cainöjëne la Baselaia?

MELE NE KERESIANO

Huliwa Inamacanëne Jë La Itre Itusi Së

Tusi Hmitrötre Së-ka tru thupene me hna nue trengecatr matre troa fejane me kuca la itre itus e cailo fen. Inamacane pi ngöne la epuni a tro fë la ketre itus kowe la itre xan.

ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA I AKÖTRESIE

Hnene La Hnengödrai Ka Hnyipixe Me Fene Hnengödrai Ka Hnyipixe, Matre Hetre Madrin Atraqatr

Nemene la aliene koi epun la hna thingehnaeane hnei Akötresie enehila, göne la “hnengödrai ka hnyipixe me fene hnengödrai ka hnyipixe”?

MELE NE KERESIANO

Madrine Jë Ngöne La Mejiun

Ame la mejiun, tre, ceitune hi me ketre iuhni. Maine tro sa lapa mekune la itre hna thingehnaean e hnine la Wesi Ula i Akötresie, tro hë lai a hmaloi koi së troa cile kowe la itre jol me mele madrin me nyipici.