Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Iëne jë la qene hlapa Drehu

 ITRE TRENGAMO QA HNINE LA WESI ULA | ESETERA 1-5

Esetera a Cilëgöline La Nöje i Akötresie

Esetera a Cilëgöline La Nöje i Akötresie

Hnei Esetera hna lapaune me catre cilëgöline la nöje i Akötresie

  • Meci la pune kowe la atr ka icilekeu memine la joxu. Kola e la 30 lao drai ne tha pane hë Esetera hnene la joxu.

  • Ka elëelëhni lae Asueru joxu, kola mekune ka hape kolo hi lo e Xerxes I. Ame ngöne la ketre ijin, hnei angeic hna iupi troa thupaluëne la ketre trahmany, matre nyine tulu kowe la itre xan. Hnei angeic hna thaipiëne la isola Vashti, ngöne la eahlo a tha drengethenge angeic.

  • Hna qaja amamane hnei Esetera ka hape, atre Iudra angeic, nge hna thuemacane la joxu ka hape, hna iaö nyidrë hnene la atre eamo hnei nyidrëti hna mejiune kow.