Tro jë kowe la alien

Tro jë kowe la itre mekune ka co

Tro jë kowe la itre alien

Itretre Anyipici Iehova

Drehu

Mel Me Huliwa Ne Cainöj Ne La Keresiano—Pepa Nyine Huliwan  |  Febuare 2016

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

Itre Aqane Nyiqane Ithanata

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Hane hi la zonale i epun. Öhne hi epuni la hnying ngöne la götrane 2. Nemene la aqane tro epuni a sa?

Xötr: Ite edomë 24:10

Nyine tro fë: Tro la zonale celë a amamane la itre xa xötre ne la Tusi Hmitrötr ka ce tro memine la mekun celë.

RÉVEILLEZ-VOUS !

Hnying: Hapeu, ka nyipiewekë kö troa iëne hnyawane la itre sinee së?

Xötr: Ite edomë 13:20

Nyine tro fë: Hetrenyi hnine la zonale celë la itre xa ixatua hna hamëne matre tro sa atreine iëne hnyawane la itre sinee së. [Amamane jë la tane mekun ngöne la götrane 10-11.]

DREI AKÖTRESIETI JË MATRE MELE EPINE PALUA

Hnying: Aja i epuni fe troa hane mele ngönse la ketre götrane ka mingöminge tune la? [Amamane jë la götrane 2-3, nge nue pi troa sa.]

Xötr: Iere. 29:11

Nyine tro fë: Tro la sine boroshür celë a amamane la aqane troa drei Akötresie me kapa la mele hnei Nyidrëti hna hnëkëne hë thatraqai së. [Tro jë kowe la götrane 4-5.]

ITRE AQANE KUCA I EPUN

Xome jë la itre aqane nyiqane ithanata celë matre troa hnëkëne la sipu aqane tro fë zonale i epun.