●○○ KOLA XÖTREI IÖHNY

Hnying: Ekaa la hnë tro sa öhnyi eamo ka lolo, ka troa xatua së troa mele madrin?

Xötr: Salamo 1:1, 2

Mekun: Nemene la thangane kowe la mele së, e ka tru koi së la manie me mo?

○●○ KOLA IWAI HMACA

Hnying: Nemene la thangane kowe la mele së, e ka tru koi së la manie me mo?

Xötr: 1 Timoteo 6:9, 10

Mekun: Nemene la itre eloin, e ka loi la aqane waiewekë së?

○○● KOLA BËEKE HMACA

Hnying: Nemene la itre eloin, e ka loi la aqane waiewekë së?

Xötr: Ite Edomë 17:22

Mekun: Ngacama nyimutre la itre jol, ngo nemene la nyine troa kuca hnene la hnepe lapa?